27 септембра, 2021

Presskucevo

onlajn

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke

Prema Kalendaru javnog zdravlja 20.mart se obeležava kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolest.

FB GRUPA KO SAM JA KAD PREŽIVM RAK , Administrator i kreator Slađana Đurić

pogledaj link
https://www.facebook.com/photo?fbid=1872468662928519&set=gm.1701615040039820

Danas 20. Marta , slavimo život drage moje heroine. Onim ženama koje se još uvek bore želim pobedu u borbi sa tim zlom, verijem u Vas, a ostalim zdravim ženama da se kontrolišite redovno, prevencija je najvažnija 🙏🙏🙏❤️❤️❤️😘😘😘☀️🌸🌸🌸

Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Najveći broj umrlih od raka dojke javlja se u zemljama u razvoju zbog dijagnostikovanja raka dojke u kasnoj fazi, uglavnom zbog nedostatka svesti o potrebi ranog otkrivanja, kao i zbog nedostatka resursa u zdravstvenom sistemu. Najveći broj obolelih žena i u našoj zemlji jeste starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta broja obolelih spušta prema mlađem godištu.

Posebno mi je drago što je naše svetlo Vesna Bondžić dobila priznanje za izuzetan doprinos u borbi protiv raka dojke. A ko će ako ne ona ? Na portalu KRUG možete proćitati sve detalje https://www.krug.rs/vrnjacka-banja/svetlo-je-upaljeno-

Sa portala KRUG , izdvojila bih :

Foto lična arhiva Vesna Bondžić
  • Ona je pojasnila da nagradu želi da iskoristi kako bi upalila svetlo i u mraku osvetlila i osvestila ono što nije vidljivo na pravi način donosiocima odluka, medijima i društvu, uprkos činjenici da je promenjeno dosta toga u svesti ljudi, odnosu prema obolelima i bolesti, ali i sama uloga koju imaju udruženja pacijenata.

Ta uloga se ne odnosi samo na emotivnu podršku, već i na borbu za kvalitetnu prevenciju i lečenje svake žene u Srbiji. Nažalost, dok se prave strategije za borbu protiv raka dojke, odlučuje o načinu lečenja i prevenciji, putu pacijenta, mi i dalje nismo prepoznate kao partneri čije iskustvo i znanje može sigurno doprineti drugačijoj slici stvarnosti. Ipak, gajim nadu  da je ovo priznanje ta pružena ruka koja će upaliti svetlo u mraku kako bismo konačno postale vidljive i zauzele mesto zastupajući sebe tamo gde se o nama odlučuje.

Kao dobitnica priznanja Vesna Bonžić je navela da misli na žene kojie su ga zajedno sa njom, kako je rekla, svojim životima gradile tokom poslednjih 11 godina.


Povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, koji se obeležava 20. marta, Fond B92 i kompanija Avon Srbija zajedno sa lekarima i stručnjacima, podsetili su javnost na značaj različitih tipova podrške koji doprinose izlečenju od raka dojke, a koje je neophodno pružiti i u nesvakidašnjim uslovima globalne pandemije. Panel na temu “Podrška ženama u borbi protiv raka dojke tokom pandemije”, ove godine organizovan je online, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.

Broj obolelih žena prema broju stanovnika u našoj zemlji je sličan drugim zemljama u okruženju, međutim prema broju umrlih žena na žalost, naša zemlja se nalazi među zemljama sa visokom stopom mortaliteta, baš iz razloga kasnog otkrivanja karcinoma dojke. Rak dojke se najčešće otkrije kada je njegova veličina preko 2 cm, sa već postojećim bližim ili udaljenim metastazama. Preporuke su da se rak dojke otkrije u ranoj fazi kada su promene nepalpabilne, odnosno neopipljive, ili kada je veličina tumora manja od 1 cm. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi uz adekvatnu dijagnostiku i lečenje, šanse za izlečenje i produžetak života su daleko veće nego u slučajevima kada se ova bolest otkrije u kasnoj fazi. U razvijenim zemljama se rak u gotovo 90% slučajeva otkrije u ranoj fazi kada je mogućnost lečenja najveća.

Trenutno ne postoji dovoljno znanja o uzrocima nastanka raka dojke, tako da rano otkrivanje bolesti ostaje kamen temeljac kontrole raka dojke. Smatra se da je nastanak raka dojke multifaktorijalnog porekla i da brojni rizikofaktori deluju udruženo. Najčešće pominjani rizikofaktori za nastanak ove bolesti jesu: nasledne predispozicije, rana prva menstruacija, kasna menopauza, nerađanje dece ili rađanje dece u kasnijoj životnoj dobi, nedojenje dece, hormonska terapija, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, gojaznost, konzumiranje alkohola, duvana itd.

Imajući u vidu visoku verovatnoću preživljavanja i bolji kvalitet života žena kod rano otkrivenog karcinoma dojke veoma je važno sprovoditi:

  • samopregled dojke, koji svaka žena u generativnom periodu treba da radi jednom mesečno,
  • kod žena mlađih od 50 godina sprovodi se preventivni klinički pregled kod izabranog ginekologa jednom godišnje,
  • posle kliničkog pregleda primenjuje se ultrazvuk, a u indikovanim slučajevima i mamografija.

Kod žena starijih od 50 godina, najznačajniji način ranog otkrivanja raka dojke je sprovođenje organizovanog skrining programa. Metod organizovanog skrininga je skrining mamografija kod žena starosti od 50 do 69 godina. U zemljama koje godinama sprovode organizovanu skrining mamografiju smrtnost žena se smanjuje za oko 35% i što je najvažnije produžava se životni vek i kvalitet života ženama kod kojih je u okviru skrininga otkriven karcinom dojke u ranoj fazi.

Izuzetno je važno da žene brinu o sopstvenom zdravlju i da redovno sprovode samopregled dojki. Ova preporuka se odnosi i na žene mlađe životne dobi, kao i trudnice i porodilje. Potrebno je da žene posmatraju svoje dojke, obrate pažnju na izgled, oblik i veličinu dojki, promene na njima, boju kože, izgled bradavica, pojavu iscedaka ili sličnih promena. Neophodno je  da se žene, ukoliko primete bilo kakvu promenu, odmah jave lekaru.

Pozivam sve žene uzrasta od 50 do 69 godina, da redovno rade skrining mamografiju u okviru organizovanog ili oportunog skrininga raka dojke.