BIO JE SAMO ČOVEK – Marija Simonoska


Marija Simonoska rođena 2. jula 1984. u Prilepu. Autor mnogih divnih dela, izlivenih iz čiste duše i srca. Redovni dopisnik u grupi. Dobitnik nagrade: PESNIK GODINE I PRIZNANjE POEZIJE NEDELjA.

BIO JE SAMO ČOVEK

Jednom davno na ovom svetu se rodio sin. Crne kovrdžave kose, dubokog pogleda u zeleno-smeđim očima i vrlo okretan. Od njegovog rođenja činilo se kao da se rodio sa motikom u rukama. Bio je solidan student, iako su studenti ocenjivani visokim kriterijumima i bila je potrebna disciplina.

Ponekad je bio nonšalantan u obrazovnim vodama, zaglavljen u učenju. Nije postao akademski građanin, ali je nosio nešto vrlo snažno. Doneo je veliki i impresivan entuzijazam, pozitivnu energiju i veliku ljubav. Njegova ljubav prema prirodi bila mu je najveća inspiracija i volja za uspeh. Nije bio srećan zbog novca i materijalnih stvari. Radovao se svakom novom voću svojih useva, pružajući mu posebno zadovoljstvo kada je voće bilo zdravo i ukusno.

Njegove životinje su ga obradovale kada je u njihovim očima video zahvalnost za iskrenu pažnju i brigu koju im je pružio. Obožavale su ga i pčele. Svaki put kada se brinuo o njima, sletali su mu na telo, ruke, glavu, ali nikada nije izboden.

Izgledalo je da su sleteli na svoj omiljeni cvet. Lov mu je bio hobi. Znao je da voli zemlju, životinje, pčele čistog srca i iskrenosti, kao što voli svoju voljenu.
Obožavao je svoje prijatelje, nije mogao provesti vikend bez njih. Muziku je nosio u srcu, pevao je iz duše na svakom druženju, događaju, svečanom činu … Šah je bio njegova svakodnevna igra.

Bio je otac ćerke, Držao ju je kao kap vode na dlanu. Voleo ju je više od sebe. Bili su veoma povezani kao pravi prijatelji. Naučio ju je mnogim stvarima. I on je svoju ljubav prema prirodi preneo na vrlo suptilan način. Naučio ju je skromnosti, pouzdanosti i poštenju.
Volja za životom ga je vodila, pravio je planove za budućnost koja ga je čekala. Svaki novi dan proživljavao je vedrinom, entuzijazmom i radošću.

Sve se to raspalo za samo jedan trenutak, za samo jedan sat. Preživeo je tešku saobraćajnu nesreću, nije podlegao povredama. Borio se gotovo osam meseci. Izdržao je u bolničkom krevetu. Ustao je na noge, počeo da se kreće, suze radosnice potekle su mu se niz lice, kada se vratio svojoj ljubavi. Kao malo dete koje se raduje svojoj voljenoj igrački, obradovalo se kada je ponovo zakoračio na svoja polja, dodirnuo svoje životinje, čuo zujanje pčela i ponovo držao svoju ćerku za ruku i u krilu.
Ova radost je trajala vrlo kratko. Do jednog kobnog jutra. U samo jednom trenutku sve stvari koje je nosio srušile su se. Nije mogao da izdrži, njegova snaga koja je možda naizgled pukla. Mlad je napustio svoj svet, otišao je, možda tamo gde je imao vere. Ostavio je samo svoja sećanja i planove.

Njegove najveće ljubavi ostale su same, njihove radosti su se srušile, kao da se za njega sve pretvorilo u pakao. Jednom se rodio sin koji je znao da se raduje i voli prirodu kao što retko ko zna da voli. Sigurno je imao mana, ali bio je samo čovek. Na ovom svetu bio je samo kratak čovek.

19.04.2021 Marija Simonoska, Prilep – Makedonija

Prevod i urednik Ana Dedova i Radmila Stanković

Original na makedonskom :

Marija Simonoska, Prilep – Makedonija


Бил само човек

Еднаш на овој свет се родил син. Со црна кадрава коса, длабок поглед во неговите зеленокафеави очи и многу пргав. Од неговото раѓање се чинело како да бил роден со мотика во раце. Тој бил солиден ученик, иако учениците биле оценувани со високи критериуми и се барало дисциплина.

Понекогаш бил ноншалантен во образовните води, заглавил со студиите. Не станал академски граѓанин, но во себе носел нешто многу силно. Носел голем и впечатлив ентузијам, позитивна енергија и една голема љубов. Љубовта кон природата била неговата најголема инспирација и волја за успех. Не се радувал на парите и материјалните нешта.

Се радувал на секој нов плод од своите посеви, посебно задоволство му причинувал кога плодот бил здрав и вкусен. Неговите животинки го правеле среќен кога во нивниот поглед гледал благодарност за неговото искрено внимание и грижа што им го давал. Го обожавале и неговите пчели. Секој пат кога се грижел за нив, му слетувале на неговото тело, раце, глава, но никогаш не бил убоден.

Се чинело како да слетале на омилениот цвет. Ловот бил негово хоби. Знаел да ги љуби почвата, животните, пчелите со чисто срце и искреност, така како што се љуби саканата.
Ги обожавал своите другари, не можел викенд да помине без нив. Музиката ја носел во срцето, од душата пеел на секој друштвен собир, настан, свечен чин… Шахот бил негова секојдневна игра.
Тој бил татко на верно даше – неговата ќерка. Ја чувал како капка вода на својата дланка .

Ја сакал повеќе од самиот себе. Биле многу поврзани како вистински другари. Ја научил за многу нешта. И ја пренесол својата љубов кон природата на многу суптилен начин. Ја научил на скромност, доверливост и чесност.
Волјата за живот го водела, креирал планови за иднината што го чекала. Секој нов ден го живеел со ведрина, елан и радост.
Сето ова се распаднало во само еден момент, во само еден час. Претрпел тешка сообраќајна незгода, не потклекнал на повредите. Скоро осум месеци се борел.

Издржал во болничкиот кревет. Станал на нозе, почнал да се движи, солзи радосници се лееле по неговото лице, кога повторно се вратил на својата љубов. Како дете мало што се радува на својата сакана играчка, така и тој се радувал кога повторно стапнал на неговите полиња, ги допрел своите животинчиња, го слушнал зуењето на пчелите и повторно го држел своето даше за рака и во скутот.
Оваа радост траела многу кратко. Сé до едно кобно утро. Во само еден момент се срушиле сите нешта што ги носел тој.

Не издржал, неговата силина што можеби била само навидум пукнала. Млад го напуштил својот свет, заминал, можеби таму каде што имал и верба. Ги оставил само неговите спомени и планови.

Неговите најголеми љубови останале сами, им се урнале и нивните радости, како сé да му се претворило во пекол. Еднаш се родил син што знаел да се радува и да ја љуби природата како што ретко знае некој да љуби. Сигурно имал и мани, но бил бил само човек. Тој бил само човек кратко на овој свет.

19.04.2021
Марија Симоноска

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *