25 септембра, 2021

Presskucevo

onlajn

Dr Ivan Rajičić u Vladi Srbije potpisao Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti u vrednosti od preko 2,1 miliona dinara


Predsednik opštine Kučevo, dr Ivan Rajičić, potpisao je danas u Vladi Srbije sa ministarkom prof dr Darijom Kisić Tepavčević Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti u vrednosti od preko 2,1 miliona dinara. Ugovor o namenskim transferima za finansiranje usluga socijalne zaštite dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Opština Kučevo će ovu donaciju moći koristiti za efektivno pružanje usluga socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.

„Potpisivanjem ovog Ugovora znatno smo poboljšali uslove pružanja pojedinih segmenata usluga socijalne zaštite“, istakao je ovom prilikom prvi čovek lokalne samouprave Kučeva i dodao : „nastavićemo da ulažemo maksimalno u podizanju kvaliteta životnih uslova za sve naše građane“.

Potpisivanje Ugovora u Vladi Srbije

Namenskim transferima mogu da se finansiraju usluge socijalne zaštite i to:

  • dnevne usluge u zajednici (dnevni boravak, usluge svratišta i pomoći u kući);
  • usluga smeštaja u prihvatilište;
  • usluge podrške za samostalan život;
  • usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom;
  • personalna asistencija punoletnim licima sa invaliditetom;
  • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge;
  • ostale usluge socijalne zaštite u skladu sa potrebama i prioritetima.
Potpisan ugovor

Izvor: www.ekucevo