27 септембра, 2021

Presskucevo

onlajn

Na današnji dan rođen je veliki srpski pesnik i akademik Stevan Raičković

Ako je Vasku Popi i Miodragu Pavloviću palo u deo da na nove osnove postave moderan pesnički izraz i tako dovrše ono što avangardna književnost nije stigla da uradi, njemu je pripao još teži zadatak – da, oglašavajući se i sam iz horizonta modernog duha, poveže niti naše pesničke tradicije i omogući im da, još jednom, postanu sredstvo koje će jednu staru umetnost voditi ka novim izražajnim mogućnostima.

Pišući, pored pesama, i različite vrste lirske proze i esejiziranih zapisa o poeziji, Stevan je želeo samo jedno – da još potpunije ukaže na to da je poezija za njega sama osnova razumevanja ljudske sudbine i najviši oblik u koji se može uvesti jedan doživljaj sveta i života.


SVAKI srpski pesnik zna da su „pesnik“ i „Stevan Raičković“ – sinonimi. Pesnik je drugo vlastito ime Stevana Raičkovića. Dobio ga je na pesničkom krštenju, u crkvi duha, onog trenutka kada se pesnički rodio. Njegova „Kamena uspavanka“ do bola je tačan, i večan odgovor na pitanje šta da rade dobri, gorki, zaneseni, ali je i tih, gotovo prošaputan egzistencijalni krik srpskog naroda u 20. veku.- Prirodno je da se u čast Raičkoviću tokom prethodnih godina organizuje niz događaja, ne zato što je umro, već što je imao status klasika. Živeo je sa idejom da poezija traje duže od ljudskih života. Nije se razmetao svojim pesništvom. Verovao je da poezija može sama. Imao je stav monaha koji služi višoj svrsi. Naprosto, nosio je poeziju sa sobom.

Stevan Raičković je bio sprski , prevodilac, pesnik, esejist, pisac za decu i akademik, a smatra se jednim od najznačajnijih sprskih savremenih književnika.

Stevan je bio rado viđeno lice i upečatljiva pojava Beograda, a deca su ga čitala u lektirama.

Mladi Stevan Raičković

Ukupno za života Raičković je objavio 20 zbirki pesama, od kojih su mu najpoznatije: „Pesma tišine“, „Balada o predvečerju“, „Kasno leto“, „Tisa“, „Kamena uspavanka“, „Stihovi“, „Prolazi rekom lađa“, „Varke“, „Zapisi“ i druge. Stevan Raičković je rođen u Neresnici kod Kučeva. Studirao je Jugoslovenske jezike i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a ubrzo je počeo da radi kao novinar i literarni saradnik.

Opština Kučevo je poznata po mnogim eminentnim ličnostima koje su obeležile po jednu epohu . Uvek sam mislila da je naša teritorija toliko plodna talentima , jer se ovde mešaju razne kulture , jedni druge inspirišemo i tako treba biti. Trebamo živeti u miru i slozi . A Stevan Raičković je već rekao svoje: “Moj pravi i jedini zavičaj bio je svaki onaj beli (još neispisani papir) koji je ležao na mom stolu“.

Niti

Jednom nas tu, gde nas ima,
Neće biti.
Mi smo niti
Koje vežu nerođene sa mrtvima.

Nema kraja.
Prislonimo na zrak uva:
Kroz šupljine između nas vetar duva
Što vremena po dva spaja.

Leže ispod mračne sene
Mrtvi, a još nerođene
Sluti vazduh koji kraj nas zasvetluca.

Mi se kobno lelujamo
I slušamo vetar samo
I nit po nit kako puca…

S.Raičković