Čekić bogova – Power metal

U današnje vreme je muzika postala stvar isključivo za zabavu, sticanje nekog društvenog statusa, gomilanje zarade (za one koji je pišu i njene izvođače), i pritom je izgubila svaku vezu sa umetnošću. Kvalitet robe više nije bitan koliko ime njenog proizvođača. Teme

Čekić bogova – Power metal

Svetski dan radija obeležava se kao sećanje na 13. februar kada je prvi put emitovan radijski program Radija UN

Svetski dan radija obeležava se od 2011. godine, kao sećanje na 13. februar 1946. godinu, kada je prvi put emitovan radijski program Radija UN. Pored toga, ovaj praznik danas ima za cilj da promoviše ovaj elektronski medij, koji je, u poslednjih nekoliko

Svetski dan radija obeležava se kao sećanje na 13. februar kada je prvi put emitovan radijski program Radija UN