U današnje vreme je muzika postala stvar isključivo za zabavu,