U svetu se od 1967. godine 2. aprila proslavlja Međunarodni