Realizacija projekta „Maksim“ ide svojim tokom – Predstavljanje sadržaja

Dok realizacija projekta Maksim ide svojim tokom, nastavljamo sa predstavljanjem sadržaja časopisa.Ponosni smo na činjenicu da će se među koricama prvog broja naći zavidan broj stručnih, ali i veoma zanimljivih književno-teorijskih tekstova. Jedan od njih je i tekst „Portret umetnika na dvolisnici:

Realizacija projekta „Maksim“ ide svojim tokom – Predstavljanje sadržaja