Neki ljudi su ostarili davno, još kao deca, te tako