Lokalitet Kraku lu Jordan nalazi se u živopisnoj prirodi, na