„Zavičajna istorija Petra Anđelkovića predstavlja njegovu paradigmu i u isto